• Riyadh indian embassy up their services

  റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കാന്‍ നടപടികള്‍. മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും ... more news: www.mediaonetv.in

  published: 21 Jan 2017
 • Riyadh - Alqassim rail service starts

  റിയാദ് - അല്‍ഖസീം റൂട്ടില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചു. റിയാദില്‍ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് യാത്രാവണ്ടിയുടെ ചൂളം വിളി ഉയര്‍ന്നത്. സൗദി പൊതുഗതാഗതത്തിന് പുത്തനുണര്‍വ് പകര്‍ന്നാണ് തെക്ക് വടക്ക് പാതയില്‍ ടെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചത്. more news: www.mediaonetv.in

  published: 27 Feb 2017
 • Philippine Embassy in Riyadh - Consular Services Infomercial

  published: 09 Mar 2014
 • Riyadh Aerial 4K

  Media insight Films - Provide archive of high quality - footages around the world - Production Television Programs - Production Documentaries - Professional Technical Services for Production Films Editing - Final Cut - adobe premiere editing unit - Canopus SDI - In Out editing unit - Canopus NX editing unit

  published: 05 Jan 2017
 • Riyadh Metro Rail System - World Class Design

  (Reuters) - The Saudi Arabian government awarded $22.5 billion in contracts to three foreign-led consortia on Sunday for the design and construction of a metro rail system in the capital Riyadh. The project, which will involve six rail lines extending 176 kilometers (110 miles) and carrying electric, driverless trains, is the world's largest public transport system currently under development, Saudi officials said. U.S. construction giant Bechtel Corp heads a group which won a $9.45 billion contract to build two lines, the government announced. A consortium led by Spain's Fomento de Construcciones y Contratas (FCC.MC) won a $7.82 billion contract for three lines, while Italy's Ansaldo STS (STS.MI) heads a group that won a $5.21 billion order. Design work will start immediately and cons...

  published: 27 Aug 2013
 • Riyadh Service Jam 2017 - تحدي الرياض لإبتكار تصميم الخدمات

  We had the pleasure of hosting Riyadh Service JAM this year. An astonishing event, where creative people from different backgrounds, interests, and passions gathered to help in designing innovative services. The JAMMERS were ideating, creating and realizing innovative solutions! Happy faces, Funny moments, New Friendships and Great Possibilities for a better future! 48 hours of practicing Service Design Thinking challenges felt like a week! But it was enough to create amazing results and start changing the world!

  published: 26 Feb 2017
 • Riyadh - Alqassim train service commences

  more news: www.mediaonetv.in

  published: 27 Feb 2017
 • Massage in Riyadh 0556117003

  Best ever massage in Riyadh (Philippine ) home services

  published: 04 Jan 2017
 • Riyad Bank Online Services - Riyad Token

  From this video you can now register to Riyad Token in an easier and more efficient way. For Download: Apple Store Link http://apple.co/1Rs0BWM Google Play Store Link http://bit.ly/25ynf5V

  published: 23 Mar 2016
 • laundry business in the saudi arabia in riyadh

  Please watch: "Jio Users After Welcome Offer" https://www.youtube.com/watch?v=SkFCOLdXB8g -~-~~-~~~-~~-~- laundry business

  published: 07 Nov 2016
 • EYE OF RIYADH Services

  published: 08 Dec 2016
 • Living in Riyadh: Medical Care

  Medical services in Riyadh can be top-notch. Expats by and large choose to frequent private medical clinics and hospitals, where everything's on hand, from routine diagnostics to invasive, radical surgery. The facilities in these hospitals are hygienic, state-of-the-art, and staffed by administrators who are familiar with international claims processing. Most medical personnel at private clinics speak English, as many them also happen to hail from abroad. But of course it all comes with a price tag, so it's important to make sure you're covered, insurance-wise, before making that first appointment. Pharmacies in the capital are typically just around the corner, and sell most of the standards, like painkillers and eye-drops, on an over-the-counter basis. Westerners may be surprised, howeve...

  published: 07 Jul 2011
 • Computer Service in Riyadh

  We provide Complete Computer and Printer Repair Services. Complete Networking Solutions, Support & Services. Complete IT Solutions,Also e-commerce and online marketing solutions.Computer Service and CCTV installation in Riyadh pls call 0541401496

  published: 29 Dec 2016
 • Mobile Oil Change Service in Riyadh Saudi Arabia

  AMSOIL Arabia brings mobile oil change service in Riyadh, Saudi Arabia. It's an Easy, Fast and Reliable oil change service facilitates to save your time. غير زيتك وأنت في بيتك" هي خدمة راقية وشاملة حيث تصلك سياراتنا المجهزة بأحدث معدات تغيير الزيت والفلاتر وتوفر عليك وجع الرأس والمشاوير فقط ارسل نوع السيارة والموديل والموقع على واتساب واترك لنا الباقي

  published: 19 Jul 2016
 • Riyadh City,Saudi Arabia Overview-QS Arabia

  Riyadh City , Saudi Arabia overview many adventures and attractive tourist places to see, lets see and enjoy this video is brought to you By QS Arabia . QS Arabia is one of the best web design company in Saudi Arabia providing a wide range of services to clients like Web design &development, E-commerce web development, SEO, Web Application Process, Website Maintenance, Graphic Design & logo design etc We have given web solutions to no. of clients. Most of the Clients are satisfied with our services. Visit Us at www.qualinsoft.com

  published: 23 Jan 2014
 • Riyadh Bank - Online Services

  Agency: GREY Creative Director: Youssef Mekachar

  published: 25 Jan 2017
Riyadh indian embassy up their services

Riyadh indian embassy up their services

 • Order:
 • Duration: 1:19
 • Updated: 21 Jan 2017
 • views: 648
videos
റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കാന്‍ നടപടികള്‍. മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും ... more news: www.mediaonetv.in
https://wn.com/Riyadh_Indian_Embassy_Up_Their_Services
Riyadh - Alqassim rail service starts

Riyadh - Alqassim rail service starts

 • Order:
 • Duration: 1:51
 • Updated: 27 Feb 2017
 • views: 3194
videos
റിയാദ് - അല്‍ഖസീം റൂട്ടില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചു. റിയാദില്‍ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് യാത്രാവണ്ടിയുടെ ചൂളം വിളി ഉയര്‍ന്നത്. സൗദി പൊതുഗതാഗതത്തിന് പുത്തനുണര്‍വ് പകര്‍ന്നാണ് തെക്ക് വടക്ക് പാതയില്‍ ടെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചത്. more news: www.mediaonetv.in
https://wn.com/Riyadh_Alqassim_Rail_Service_Starts
Philippine Embassy in Riyadh - Consular Services Infomercial

Philippine Embassy in Riyadh - Consular Services Infomercial

 • Order:
 • Duration: 9:45
 • Updated: 09 Mar 2014
 • views: 14246
videos
https://wn.com/Philippine_Embassy_In_Riyadh_Consular_Services_Infomercial
Riyadh Aerial 4K

Riyadh Aerial 4K

 • Order:
 • Duration: 0:44
 • Updated: 05 Jan 2017
 • views: 1995
videos
Media insight Films - Provide archive of high quality - footages around the world - Production Television Programs - Production Documentaries - Professional Technical Services for Production Films Editing - Final Cut - adobe premiere editing unit - Canopus SDI - In Out editing unit - Canopus NX editing unit
https://wn.com/Riyadh_Aerial_4K
Riyadh Metro Rail System - World Class Design

Riyadh Metro Rail System - World Class Design

 • Order:
 • Duration: 4:21
 • Updated: 27 Aug 2013
 • views: 705250
videos
(Reuters) - The Saudi Arabian government awarded $22.5 billion in contracts to three foreign-led consortia on Sunday for the design and construction of a metro rail system in the capital Riyadh. The project, which will involve six rail lines extending 176 kilometers (110 miles) and carrying electric, driverless trains, is the world's largest public transport system currently under development, Saudi officials said. U.S. construction giant Bechtel Corp heads a group which won a $9.45 billion contract to build two lines, the government announced. A consortium led by Spain's Fomento de Construcciones y Contratas (FCC.MC) won a $7.82 billion contract for three lines, while Italy's Ansaldo STS (STS.MI) heads a group that won a $5.21 billion order. Design work will start immediately and construction will begin in the first quarter of 2014, the government said. The project would be completed in 2019. Flush with cash after more than two years of high oil prices, Saudi Arabia is pumping billions of dollars into infrastructure projects designed to improve living standards and ease social discontent in the wake of the 2011 uprisings elsewhere in the Arab world. Last August the government approved a $16.5 billion plan to modernize the transport system in its holy city of Mecca, including building a bus network and a metro system. It is also building several other rail systems, including a 2,750 km line running from Riyadh to near the northern border with Jordan. Saudi officials said Riyadh's population was projected to grow from 6 million to over 8 million in the next 10 years, making the metro vital to ease congestion and pollution in the capital's streets. In addition to raising living standards, the government says it wants to upgrade the country's infrastructure to help the economy diversify beyond oil, making it less vulnerable to any future plunge of global oil prices. (Reporting by Marwa Rashad, Writing by Andrew Torchia; Editing by Diane Craft) Source: http://www.reuters.com/article/2013/07/28/us-saudi-metro-contract-idUSBRE96R0CI20130728
https://wn.com/Riyadh_Metro_Rail_System_World_Class_Design
Riyadh Service Jam 2017 - تحدي الرياض لإبتكار تصميم الخدمات

Riyadh Service Jam 2017 - تحدي الرياض لإبتكار تصميم الخدمات

 • Order:
 • Duration: 3:00
 • Updated: 26 Feb 2017
 • views: 397
videos
We had the pleasure of hosting Riyadh Service JAM this year. An astonishing event, where creative people from different backgrounds, interests, and passions gathered to help in designing innovative services. The JAMMERS were ideating, creating and realizing innovative solutions! Happy faces, Funny moments, New Friendships and Great Possibilities for a better future! 48 hours of practicing Service Design Thinking challenges felt like a week! But it was enough to create amazing results and start changing the world!
https://wn.com/Riyadh_Service_Jam_2017_تحدي_الرياض_لإبتكار_تصميم_الخدمات
Riyadh - Alqassim train service commences

Riyadh - Alqassim train service commences

 • Order:
 • Duration: 1:35
 • Updated: 27 Feb 2017
 • views: 2893
videos
more news: www.mediaonetv.in
https://wn.com/Riyadh_Alqassim_Train_Service_Commences
Massage in Riyadh 0556117003

Massage in Riyadh 0556117003

 • Order:
 • Duration: 0:14
 • Updated: 04 Jan 2017
 • views: 1259
videos
Best ever massage in Riyadh (Philippine ) home services
https://wn.com/Massage_In_Riyadh_0556117003
Riyad Bank Online Services - Riyad Token

Riyad Bank Online Services - Riyad Token

 • Order:
 • Duration: 2:03
 • Updated: 23 Mar 2016
 • views: 7002
videos
From this video you can now register to Riyad Token in an easier and more efficient way. For Download: Apple Store Link http://apple.co/1Rs0BWM Google Play Store Link http://bit.ly/25ynf5V
https://wn.com/Riyad_Bank_Online_Services_Riyad_Token
laundry business in the saudi arabia in riyadh

laundry business in the saudi arabia in riyadh

 • Order:
 • Duration: 1:22
 • Updated: 07 Nov 2016
 • views: 1878
videos
Please watch: "Jio Users After Welcome Offer" https://www.youtube.com/watch?v=SkFCOLdXB8g -~-~~-~~~-~~-~- laundry business
https://wn.com/Laundry_Business_In_The_Saudi_Arabia_In_Riyadh
EYE OF RIYADH Services

EYE OF RIYADH Services

 • Order:
 • Duration: 2:01
 • Updated: 08 Dec 2016
 • views: 7
videos
https://wn.com/Eye_Of_Riyadh_Services
Living in Riyadh: Medical Care

Living in Riyadh: Medical Care

 • Order:
 • Duration: 3:28
 • Updated: 07 Jul 2011
 • views: 13007
videos
Medical services in Riyadh can be top-notch. Expats by and large choose to frequent private medical clinics and hospitals, where everything's on hand, from routine diagnostics to invasive, radical surgery. The facilities in these hospitals are hygienic, state-of-the-art, and staffed by administrators who are familiar with international claims processing. Most medical personnel at private clinics speak English, as many them also happen to hail from abroad. But of course it all comes with a price tag, so it's important to make sure you're covered, insurance-wise, before making that first appointment. Pharmacies in the capital are typically just around the corner, and sell most of the standards, like painkillers and eye-drops, on an over-the-counter basis. Westerners may be surprised, however, to find that they can walk in and buy antibiotics without a prescription, whereas anti-depressants are so tightly controlled as to be virtually unavailable. Should you have any specific medical concerns, your Move One relocations consultant can do all the necessary research to ensure that you have everything you need to make your adventure in Riyadh a success. Be a part of our Riyadh expat community on facebook: http://www.facebook.com/riyadh.expat.guide If you are an expatriate, you will definitely enjoy our city guide videos: http://www.expateye.com Move One is dedicated to providing seamless services for all aspects of international relocation. We offer door to door moving, fine art shipping, pet transportation and personalized relocation assistance (including but not limited to home search, school search, settling-in and immigration services) To learn about our services, visit our website: http://www.moveoneinc.com/ For interesting news from the industry, visit our blog: http://www.moveoneinc.com/blog/
https://wn.com/Living_In_Riyadh_Medical_Care
Computer Service in Riyadh

Computer Service in Riyadh

 • Order:
 • Duration: 6:37
 • Updated: 29 Dec 2016
 • views: 11
videos
We provide Complete Computer and Printer Repair Services. Complete Networking Solutions, Support & Services. Complete IT Solutions,Also e-commerce and online marketing solutions.Computer Service and CCTV installation in Riyadh pls call 0541401496
https://wn.com/Computer_Service_In_Riyadh
Mobile Oil Change Service in Riyadh Saudi Arabia

Mobile Oil Change Service in Riyadh Saudi Arabia

 • Order:
 • Duration: 0:22
 • Updated: 19 Jul 2016
 • views: 159
videos
AMSOIL Arabia brings mobile oil change service in Riyadh, Saudi Arabia. It's an Easy, Fast and Reliable oil change service facilitates to save your time. غير زيتك وأنت في بيتك" هي خدمة راقية وشاملة حيث تصلك سياراتنا المجهزة بأحدث معدات تغيير الزيت والفلاتر وتوفر عليك وجع الرأس والمشاوير فقط ارسل نوع السيارة والموديل والموقع على واتساب واترك لنا الباقي
https://wn.com/Mobile_Oil_Change_Service_In_Riyadh_Saudi_Arabia
Riyadh City,Saudi Arabia Overview-QS Arabia

Riyadh City,Saudi Arabia Overview-QS Arabia

 • Order:
 • Duration: 2:33
 • Updated: 23 Jan 2014
 • views: 1755
videos
Riyadh City , Saudi Arabia overview many adventures and attractive tourist places to see, lets see and enjoy this video is brought to you By QS Arabia . QS Arabia is one of the best web design company in Saudi Arabia providing a wide range of services to clients like Web design &development, E-commerce web development, SEO, Web Application Process, Website Maintenance, Graphic Design & logo design etc We have given web solutions to no. of clients. Most of the Clients are satisfied with our services. Visit Us at www.qualinsoft.com
https://wn.com/Riyadh_City,Saudi_Arabia_Overview_Qs_Arabia
Riyadh Bank - Online Services

Riyadh Bank - Online Services

 • Order:
 • Duration: 0:25
 • Updated: 25 Jan 2017
 • views: 25
videos
Agency: GREY Creative Director: Youssef Mekachar
https://wn.com/Riyadh_Bank_Online_Services
×