• Philippine Embassy in Riyadh - Consular Services Infomercial

  published: 09 Mar 2014
 • Riyadh indian embassy up their services

  റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കാന്‍ നടപടികള്‍. മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും ... more news: www.mediaonetv.in

  published: 21 Jan 2017
 • Arabia ...at your Service

  Al Arabia is at your service to manage your luggage within the airport. Our service is available at a reasonable charge to help carry passenger’s baggage from the Departure Area to check-in counters and from the Baggage Reclaim Hall on the Arrivals Area to pick-up points for transport. We also offer baggage trolleys available free of charge provided at convenient location across the airport

  published: 15 Feb 2017
 • Aldrees petrol pum Riyadh

  published: 15 Jan 2017
 • Riyadh Metro Rail System - World Class Design

  (Reuters) - The Saudi Arabian government awarded $22.5 billion in contracts to three foreign-led consortia on Sunday for the design and construction of a metro rail system in the capital Riyadh. The project, which will involve six rail lines extending 176 kilometers (110 miles) and carrying electric, driverless trains, is the world's largest public transport system currently under development, Saudi officials said. U.S. construction giant Bechtel Corp heads a group which won a $9.45 billion contract to build two lines, the government announced. A consortium led by Spain's Fomento de Construcciones y Contratas (FCC.MC) won a $7.82 billion contract for three lines, while Italy's Ansaldo STS (STS.MI) heads a group that won a $5.21 billion order. Design work will start immediately and cons...

  published: 27 Aug 2013
 • Living in Riyadh: Overview

  Don't let the descent fool you. Flying across the Najd desert plateau, one would be forgiven for wondering, why here? The climate is dry, and dust storms can kick up a blinding fit. Closer in, however, and you'll soon see date palms and shrubs spotting the landscape. The name Riyadh, in fact, comes from the Arabic for gardens (rowdah), and lies atop an area where several underground riverbeds converge, resulting in a natural oasis that has long drawn traders and nomads alike. In much the same vein, expat life in Riyadh can sometimes be judged too soon and too bluntly. Although it's true that most foreigners are grounded in compound existence, this is still a city of over five million inhabitants, with all the complexity that that implies. From gold markets to desert camping to luxury ...

  published: 07 Jul 2011
 • Riyad Bank Online Services - Riyad Token

  From this video you can now register to Riyad Token in an easier and more efficient way. For Download: Apple Store Link http://apple.co/1Rs0BWM Google Play Store Link http://bit.ly/25ynf5V

  published: 23 Mar 2016
 • A rare glimpse into Saudi Arabian Airlines (Saudia) B747-400 Intercontinental Business Class

  Saudi Arabian Airlines B747-400 Manila to Riyadh (First) Business Class service review

  published: 27 Oct 2013
 • EYE OF RIYADH Services

  published: 08 Dec 2016
 • Paramedic on the way to a call in Riyadh / Saudi Arabia HD

  Medic 2 / Station 5 in Riyadh / Saudi Arabia on the way to a call. ALS intercept unit on Toyota Camry. Recorded with Iphone 4 Edited wit iMovie copyright 2012 paramedic78

  published: 06 Aug 2012
 • Living in Riyadh: Medical Care

  Medical services in Riyadh can be top-notch. Expats by and large choose to frequent private medical clinics and hospitals, where everything's on hand, from routine diagnostics to invasive, radical surgery. The facilities in these hospitals are hygienic, state-of-the-art, and staffed by administrators who are familiar with international claims processing. Most medical personnel at private clinics speak English, as many them also happen to hail from abroad. But of course it all comes with a price tag, so it's important to make sure you're covered, insurance-wise, before making that first appointment. Pharmacies in the capital are typically just around the corner, and sell most of the standards, like painkillers and eye-drops, on an over-the-counter basis. Westerners may be surprised, howeve...

  published: 07 Jul 2011
 • MobiShine Car Detailing and Car Care Services Riyadh Saudi Arabia

  I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)

  published: 10 Feb 2016
 • Riyadh Bank - Online Services

  Agency: GREY Creative Director: Youssef Mekachar

  published: 25 Jan 2017
 • Riyadh Service Jam 2017 - تحدي الرياض لإبتكار تصميم الخدمات

  We had the pleasure of hosting Riyadh Service JAM this year. An astonishing event, where creative people from different backgrounds, interests, and passions gathered to help in designing innovative services. The JAMMERS were ideating, creating and realizing innovative solutions! Happy faces, Funny moments, New Friendships and Great Possibilities for a better future! 48 hours of practicing Service Design Thinking challenges felt like a week! But it was enough to create amazing results and start changing the world!

  published: 26 Feb 2017
 • International Facilities Management Solution for CAF's Riyadh to Dammam Train Service

  A presentation detailing KEY's international facilities management solution for CAF Saudi Arabia's core Riyadh to Dammam train service. The presentation was made by Jim Yorston, KEY's Chief Operations Officer, at the anniversary of our partnership with CAF. To find out more about KEY's True FM services check out our website at www.key.fm.

  published: 14 Jul 2017
 • Massage in Riyadh 0556117003

  Best ever massage in Riyadh (Philippine ) home services

  published: 04 Jan 2017
 • Riyadh - Alqassim rail service starts

  റിയാദ് - അല്‍ഖസീം റൂട്ടില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചു. റിയാദില്‍ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് യാത്രാവണ്ടിയുടെ ചൂളം വിളി ഉയര്‍ന്നത്. സൗദി പൊതുഗതാഗതത്തിന് പുത്തനുണര്‍വ് പകര്‍ന്നാണ് തെക്ക് വടക്ക് പാതയില്‍ ടെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചത്. more news: www.mediaonetv.in

  published: 27 Feb 2017
 • Riyadh City,Saudi Arabia Overview-QS Arabia

  Riyadh City , Saudi Arabia overview many adventures and attractive tourist places to see, lets see and enjoy this video is brought to you By QS Arabia . QS Arabia is one of the best web design company in Saudi Arabia providing a wide range of services to clients like Web design &development, E-commerce web development, SEO, Web Application Process, Website Maintenance, Graphic Design & logo design etc We have given web solutions to no. of clients. Most of the Clients are satisfied with our services. Visit Us at www.qualinsoft.com

  published: 23 Jan 2014
 • Computer Service in Riyadh

  We provide Complete Computer and Printer Repair Services. Complete Networking Solutions, Support & Services. Complete IT Solutions,Also e-commerce and online marketing solutions.Computer Service and CCTV installation in Riyadh pls call 0541401496

  published: 29 Dec 2016
 • Bad Service In Aramex Riyadh Main Office .

  Don't to send any documents or parcel in aramex Riyadh cause they are all unrespectable people also service .

  published: 12 Aug 2014
 • Al Riyadh Technical Services CO

  HONDA REPAIR, HONDA SPARE PARTS

  published: 18 Aug 2016
 • Yemen Missile Attack Riyadh Airport|Saudi Arabia In TroubleNews Services

  Yemen Missile Attack Yemen Missile Attack Riyadh Airport|Saudi Arabia In Trouble Plz Subscribe More Videos https://www.facebook.com/maahi.mashaam Plz Subscribe More Videos https://twitter.com/NasirAl75123228 Plz Subscribe More Videos https://plus.google.com/1147805444356... News Services All Around The World

  published: 04 Nov 2017
 • Mobile Oil Change Service in Riyadh Saudi Arabia

  AMSOIL Arabia brings mobile oil change service in Riyadh, Saudi Arabia. It's an Easy, Fast and Reliable oil change service facilitates to save your time. غير زيتك وأنت في بيتك" هي خدمة راقية وشاملة حيث تصلك سياراتنا المجهزة بأحدث معدات تغيير الزيت والفلاتر وتوفر عليك وجع الرأس والمشاوير فقط ارسل نوع السيارة والموديل والموقع على واتساب واترك لنا الباقي

  published: 19 Jul 2016
 • Saudi Airlines Cockpit View | Landing Riyadh

  Saudi Airlines Cockpit View | Landing Riyadh Saudi Airline takeoff from Jeddah and landing Riyadh. watch and enjoy amazing Airplane Cockpit view from pilot cockpit which is landing at riyadh airport. Saudi airlines is the natioanl airline of saudi arabia. who operates their flight operation from soo many countries, includes domestic and international flights. they provide good services. saudia is famous country to produce more crude oil in world. it has good market in world. Saudi Airline is Also famous and bust airline because of Umran and Hajj. From all over the world Umrah People and Hujjaj come here to perform Umrah and hajj. Saudi Airline has 98 destinations daily including Domestic and international. They sometime go without any stay to destination. Follow me on twitter: https://...

  published: 24 May 2016
 • EYE OF RIYADH Services

  published: 08 Dec 2016
 • TRADER VIC'S IN RIYADH

  Service

  published: 09 Oct 2015
 • EYE OF RIYADH Services

  published: 13 Feb 2014
 • Al Riyadh DHL service

  published: 22 Jul 2014
 • Riyadh indian embassy up their services

  Riyadh indian embassy up their services

  published: 22 Jan 2017
developed with YouTube
Philippine Embassy in Riyadh - Consular Services Infomercial

Philippine Embassy in Riyadh - Consular Services Infomercial

 • Order:
 • Duration: 9:45
 • Updated: 09 Mar 2014
 • views: 18920
videos
https://wn.com/Philippine_Embassy_In_Riyadh_Consular_Services_Infomercial
Riyadh indian embassy up their services

Riyadh indian embassy up their services

 • Order:
 • Duration: 1:19
 • Updated: 21 Jan 2017
 • views: 1016
videos
റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ എംബസിയുടെ സേവനങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ജനകീയമാക്കാന്‍ നടപടികള്‍. മരണ രജിസ്ട്രേഷനുകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും ... more news: www.mediaonetv.in
https://wn.com/Riyadh_Indian_Embassy_Up_Their_Services
Arabia ...at your Service

Arabia ...at your Service

 • Order:
 • Duration: 3:21
 • Updated: 15 Feb 2017
 • views: 8619
videos
Al Arabia is at your service to manage your luggage within the airport. Our service is available at a reasonable charge to help carry passenger’s baggage from the Departure Area to check-in counters and from the Baggage Reclaim Hall on the Arrivals Area to pick-up points for transport. We also offer baggage trolleys available free of charge provided at convenient location across the airport
https://wn.com/Arabia_...At_Your_Service
Aldrees petrol pum Riyadh

Aldrees petrol pum Riyadh

 • Order:
 • Duration: 1:03
 • Updated: 15 Jan 2017
 • views: 87038
videos
https://wn.com/Aldrees_Petrol_Pum_Riyadh
Riyadh Metro Rail System - World Class Design

Riyadh Metro Rail System - World Class Design

 • Order:
 • Duration: 4:21
 • Updated: 27 Aug 2013
 • views: 822380
videos
(Reuters) - The Saudi Arabian government awarded $22.5 billion in contracts to three foreign-led consortia on Sunday for the design and construction of a metro rail system in the capital Riyadh. The project, which will involve six rail lines extending 176 kilometers (110 miles) and carrying electric, driverless trains, is the world's largest public transport system currently under development, Saudi officials said. U.S. construction giant Bechtel Corp heads a group which won a $9.45 billion contract to build two lines, the government announced. A consortium led by Spain's Fomento de Construcciones y Contratas (FCC.MC) won a $7.82 billion contract for three lines, while Italy's Ansaldo STS (STS.MI) heads a group that won a $5.21 billion order. Design work will start immediately and construction will begin in the first quarter of 2014, the government said. The project would be completed in 2019. Flush with cash after more than two years of high oil prices, Saudi Arabia is pumping billions of dollars into infrastructure projects designed to improve living standards and ease social discontent in the wake of the 2011 uprisings elsewhere in the Arab world. Last August the government approved a $16.5 billion plan to modernize the transport system in its holy city of Mecca, including building a bus network and a metro system. It is also building several other rail systems, including a 2,750 km line running from Riyadh to near the northern border with Jordan. Saudi officials said Riyadh's population was projected to grow from 6 million to over 8 million in the next 10 years, making the metro vital to ease congestion and pollution in the capital's streets. In addition to raising living standards, the government says it wants to upgrade the country's infrastructure to help the economy diversify beyond oil, making it less vulnerable to any future plunge of global oil prices. (Reporting by Marwa Rashad, Writing by Andrew Torchia; Editing by Diane Craft) Source: http://www.reuters.com/article/2013/07/28/us-saudi-metro-contract-idUSBRE96R0CI20130728
https://wn.com/Riyadh_Metro_Rail_System_World_Class_Design
Living in Riyadh: Overview

Living in Riyadh: Overview

 • Order:
 • Duration: 4:28
 • Updated: 07 Jul 2011
 • views: 256085
videos
Don't let the descent fool you. Flying across the Najd desert plateau, one would be forgiven for wondering, why here? The climate is dry, and dust storms can kick up a blinding fit. Closer in, however, and you'll soon see date palms and shrubs spotting the landscape. The name Riyadh, in fact, comes from the Arabic for gardens (rowdah), and lies atop an area where several underground riverbeds converge, resulting in a natural oasis that has long drawn traders and nomads alike. In much the same vein, expat life in Riyadh can sometimes be judged too soon and too bluntly. Although it's true that most foreigners are grounded in compound existence, this is still a city of over five million inhabitants, with all the complexity that that implies. From gold markets to desert camping to luxury like you've never seen it, Riyadh's got plenty to discover. Let Move One's video be your first step in your journey to ar-Riyadh. Be a part of our Riyadh expat community on facebook: http://www.facebook.com/riyadh.expat.guide If you are an expatriate, you will definitely enjoy our city guide videos http://www.expateye.com Move One is dedicated to providing seamless services for all aspects of international relocation. We offer door to door moving, fine art shipping, pet transportation and personalized relocation assistance (including but not limited to home search, school search, settling-in and immigration services) To learn about our services, visit our website: http://www.moveoneinc.com For interesting news from the industry, visit our blog: http://www.moveoneinc.com/blog/
https://wn.com/Living_In_Riyadh_Overview
Riyad Bank Online Services - Riyad Token

Riyad Bank Online Services - Riyad Token

 • Order:
 • Duration: 2:03
 • Updated: 23 Mar 2016
 • views: 9755
videos
From this video you can now register to Riyad Token in an easier and more efficient way. For Download: Apple Store Link http://apple.co/1Rs0BWM Google Play Store Link http://bit.ly/25ynf5V
https://wn.com/Riyad_Bank_Online_Services_Riyad_Token
A rare glimpse into Saudi Arabian Airlines (Saudia) B747-400 Intercontinental Business Class

A rare glimpse into Saudi Arabian Airlines (Saudia) B747-400 Intercontinental Business Class

 • Order:
 • Duration: 5:45
 • Updated: 27 Oct 2013
 • views: 780129
videos https://wn.com/A_Rare_Glimpse_Into_Saudi_Arabian_Airlines_(Saudia)_B747_400_Intercontinental_Business_Class
EYE OF RIYADH Services

EYE OF RIYADH Services

 • Order:
 • Duration: 2:01
 • Updated: 08 Dec 2016
 • views: 7
videos
https://wn.com/Eye_Of_Riyadh_Services
Paramedic on the way to a call in Riyadh / Saudi Arabia HD

Paramedic on the way to a call in Riyadh / Saudi Arabia HD

 • Order:
 • Duration: 7:00
 • Updated: 06 Aug 2012
 • views: 28540
videos
Medic 2 / Station 5 in Riyadh / Saudi Arabia on the way to a call. ALS intercept unit on Toyota Camry. Recorded with Iphone 4 Edited wit iMovie copyright 2012 paramedic78
https://wn.com/Paramedic_On_The_Way_To_A_Call_In_Riyadh_Saudi_Arabia_Hd
Living in Riyadh: Medical Care

Living in Riyadh: Medical Care

 • Order:
 • Duration: 3:28
 • Updated: 07 Jul 2011
 • views: 13180
videos
Medical services in Riyadh can be top-notch. Expats by and large choose to frequent private medical clinics and hospitals, where everything's on hand, from routine diagnostics to invasive, radical surgery. The facilities in these hospitals are hygienic, state-of-the-art, and staffed by administrators who are familiar with international claims processing. Most medical personnel at private clinics speak English, as many them also happen to hail from abroad. But of course it all comes with a price tag, so it's important to make sure you're covered, insurance-wise, before making that first appointment. Pharmacies in the capital are typically just around the corner, and sell most of the standards, like painkillers and eye-drops, on an over-the-counter basis. Westerners may be surprised, however, to find that they can walk in and buy antibiotics without a prescription, whereas anti-depressants are so tightly controlled as to be virtually unavailable. Should you have any specific medical concerns, your Move One relocations consultant can do all the necessary research to ensure that you have everything you need to make your adventure in Riyadh a success. Be a part of our Riyadh expat community on facebook: http://www.facebook.com/riyadh.expat.guide If you are an expatriate, you will definitely enjoy our city guide videos: http://www.expateye.com Move One is dedicated to providing seamless services for all aspects of international relocation. We offer door to door moving, fine art shipping, pet transportation and personalized relocation assistance (including but not limited to home search, school search, settling-in and immigration services) To learn about our services, visit our website: http://www.moveoneinc.com/ For interesting news from the industry, visit our blog: http://www.moveoneinc.com/blog/
https://wn.com/Living_In_Riyadh_Medical_Care
MobiShine Car Detailing and Car Care Services Riyadh Saudi Arabia

MobiShine Car Detailing and Car Care Services Riyadh Saudi Arabia

 • Order:
 • Duration: 1:10
 • Updated: 10 Feb 2016
 • views: 147
videos
I created this video with the YouTube Slideshow Creator (http://www.youtube.com/upload)
https://wn.com/Mobishine_Car_Detailing_And_Car_Care_Services_Riyadh_Saudi_Arabia
Riyadh Bank - Online Services

Riyadh Bank - Online Services

 • Order:
 • Duration: 0:25
 • Updated: 25 Jan 2017
 • views: 123
videos
Agency: GREY Creative Director: Youssef Mekachar
https://wn.com/Riyadh_Bank_Online_Services
Riyadh Service Jam 2017 - تحدي الرياض لإبتكار تصميم الخدمات

Riyadh Service Jam 2017 - تحدي الرياض لإبتكار تصميم الخدمات

 • Order:
 • Duration: 3:00
 • Updated: 26 Feb 2017
 • views: 514
videos
We had the pleasure of hosting Riyadh Service JAM this year. An astonishing event, where creative people from different backgrounds, interests, and passions gathered to help in designing innovative services. The JAMMERS were ideating, creating and realizing innovative solutions! Happy faces, Funny moments, New Friendships and Great Possibilities for a better future! 48 hours of practicing Service Design Thinking challenges felt like a week! But it was enough to create amazing results and start changing the world!
https://wn.com/Riyadh_Service_Jam_2017_تحدي_الرياض_لإبتكار_تصميم_الخدمات
International Facilities Management Solution for CAF's Riyadh to Dammam Train Service

International Facilities Management Solution for CAF's Riyadh to Dammam Train Service

 • Order:
 • Duration: 5:14
 • Updated: 14 Jul 2017
 • views: 270
videos
A presentation detailing KEY's international facilities management solution for CAF Saudi Arabia's core Riyadh to Dammam train service. The presentation was made by Jim Yorston, KEY's Chief Operations Officer, at the anniversary of our partnership with CAF. To find out more about KEY's True FM services check out our website at www.key.fm.
https://wn.com/International_Facilities_Management_Solution_For_Caf's_Riyadh_To_Dammam_Train_Service
Massage in Riyadh 0556117003

Massage in Riyadh 0556117003

 • Order:
 • Duration: 0:14
 • Updated: 04 Jan 2017
 • views: 3234
videos
Best ever massage in Riyadh (Philippine ) home services
https://wn.com/Massage_In_Riyadh_0556117003
Riyadh - Alqassim rail service starts

Riyadh - Alqassim rail service starts

 • Order:
 • Duration: 1:51
 • Updated: 27 Feb 2017
 • views: 4694
videos
റിയാദ് - അല്‍ഖസീം റൂട്ടില്‍ ട്രെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചു. റിയാദില്‍ രാവിലെ പത്ത് മണിക്കാണ് യാത്രാവണ്ടിയുടെ ചൂളം വിളി ഉയര്‍ന്നത്. സൗദി പൊതുഗതാഗതത്തിന് പുത്തനുണര്‍വ് പകര്‍ന്നാണ് തെക്ക് വടക്ക് പാതയില്‍ ടെയിന്‍ ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചത്. more news: www.mediaonetv.in
https://wn.com/Riyadh_Alqassim_Rail_Service_Starts
Riyadh City,Saudi Arabia Overview-QS Arabia

Riyadh City,Saudi Arabia Overview-QS Arabia

 • Order:
 • Duration: 2:33
 • Updated: 23 Jan 2014
 • views: 1945
videos
Riyadh City , Saudi Arabia overview many adventures and attractive tourist places to see, lets see and enjoy this video is brought to you By QS Arabia . QS Arabia is one of the best web design company in Saudi Arabia providing a wide range of services to clients like Web design &development, E-commerce web development, SEO, Web Application Process, Website Maintenance, Graphic Design & logo design etc We have given web solutions to no. of clients. Most of the Clients are satisfied with our services. Visit Us at www.qualinsoft.com
https://wn.com/Riyadh_City,Saudi_Arabia_Overview_Qs_Arabia
Computer Service in Riyadh

Computer Service in Riyadh

 • Order:
 • Duration: 6:37
 • Updated: 29 Dec 2016
 • views: 16
videos
We provide Complete Computer and Printer Repair Services. Complete Networking Solutions, Support & Services. Complete IT Solutions,Also e-commerce and online marketing solutions.Computer Service and CCTV installation in Riyadh pls call 0541401496
https://wn.com/Computer_Service_In_Riyadh
Bad Service In Aramex Riyadh Main Office .

Bad Service In Aramex Riyadh Main Office .

 • Order:
 • Duration: 0:28
 • Updated: 12 Aug 2014
 • views: 880
videos
Don't to send any documents or parcel in aramex Riyadh cause they are all unrespectable people also service .
https://wn.com/Bad_Service_In_Aramex_Riyadh_Main_Office_.
Al Riyadh Technical Services CO

Al Riyadh Technical Services CO

 • Order:
 • Duration: 2:14
 • Updated: 18 Aug 2016
 • views: 75
videos
HONDA REPAIR, HONDA SPARE PARTS
https://wn.com/Al_Riyadh_Technical_Services_Co
Yemen Missile Attack Riyadh Airport|Saudi Arabia In TroubleNews Services

Yemen Missile Attack Riyadh Airport|Saudi Arabia In TroubleNews Services

 • Order:
 • Duration: 1:01
 • Updated: 04 Nov 2017
 • views: 54
videos
Yemen Missile Attack Yemen Missile Attack Riyadh Airport|Saudi Arabia In Trouble Plz Subscribe More Videos https://www.facebook.com/maahi.mashaam Plz Subscribe More Videos https://twitter.com/NasirAl75123228 Plz Subscribe More Videos https://plus.google.com/1147805444356... News Services All Around The World
https://wn.com/Yemen_Missile_Attack_Riyadh_Airport|Saudi_Arabia_In_Troublenews_Services
Mobile Oil Change Service in Riyadh Saudi Arabia

Mobile Oil Change Service in Riyadh Saudi Arabia

 • Order:
 • Duration: 0:22
 • Updated: 19 Jul 2016
 • views: 210
videos
AMSOIL Arabia brings mobile oil change service in Riyadh, Saudi Arabia. It's an Easy, Fast and Reliable oil change service facilitates to save your time. غير زيتك وأنت في بيتك" هي خدمة راقية وشاملة حيث تصلك سياراتنا المجهزة بأحدث معدات تغيير الزيت والفلاتر وتوفر عليك وجع الرأس والمشاوير فقط ارسل نوع السيارة والموديل والموقع على واتساب واترك لنا الباقي
https://wn.com/Mobile_Oil_Change_Service_In_Riyadh_Saudi_Arabia
Saudi Airlines Cockpit View | Landing Riyadh

Saudi Airlines Cockpit View | Landing Riyadh

 • Order:
 • Duration: 4:17
 • Updated: 24 May 2016
 • views: 502039
videos
Saudi Airlines Cockpit View | Landing Riyadh Saudi Airline takeoff from Jeddah and landing Riyadh. watch and enjoy amazing Airplane Cockpit view from pilot cockpit which is landing at riyadh airport. Saudi airlines is the natioanl airline of saudi arabia. who operates their flight operation from soo many countries, includes domestic and international flights. they provide good services. saudia is famous country to produce more crude oil in world. it has good market in world. Saudi Airline is Also famous and bust airline because of Umran and Hajj. From all over the world Umrah People and Hujjaj come here to perform Umrah and hajj. Saudi Airline has 98 destinations daily including Domestic and international. They sometime go without any stay to destination. Follow me on twitter: https://twitter.com/StudyOnBoard06 please subscribe this channel by clicking the link https://www.youtube.com/channel/UCFEDfBJMfFLRy-Kk-i76jKw Please Watch again : https://youtu.be/86KsxGPV9og Saudi Airline Cockpit 2 vid: https://youtu.be/BBJJP43rM68 Saudi Airlines Cockpit View | Landing Riyadh
https://wn.com/Saudi_Airlines_Cockpit_View_|_Landing_Riyadh
EYE OF RIYADH Services

EYE OF RIYADH Services

 • Order:
 • Duration: 2:01
 • Updated: 08 Dec 2016
 • views: 7
videos
https://wn.com/Eye_Of_Riyadh_Services
TRADER VIC'S IN RIYADH

TRADER VIC'S IN RIYADH

 • Order:
 • Duration: 0:29
 • Updated: 09 Oct 2015
 • views: 49
videos https://wn.com/Trader_Vic'S_In_Riyadh
EYE OF RIYADH Services

EYE OF RIYADH Services

 • Order:
 • Duration: 2:01
 • Updated: 13 Feb 2014
 • views: 94
videos
https://wn.com/Eye_Of_Riyadh_Services
Al Riyadh DHL service

Al Riyadh DHL service

 • Order:
 • Duration: 1:21
 • Updated: 22 Jul 2014
 • views: 326
videos
https://wn.com/Al_Riyadh_Dhl_Service
Riyadh indian embassy up their services

Riyadh indian embassy up their services

 • Order:
 • Duration: 1:19
 • Updated: 22 Jan 2017
 • views: 3
videos
Riyadh indian embassy up their services
https://wn.com/Riyadh_Indian_Embassy_Up_Their_Services